Skip to content

Naam
Stichting ‘de stille Kracht door en voor Wassenaar’ (de Kracht).

Doelstelling.
Het doel van de Kracht is het ondersteunen, in materiële of financiële zin, van inwoners of groepen van inwoners in de gemeente Wassenaar, onder meer door het organiseren van handel in gebruikte goederen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Een belangrijke afgeleide doelstelling is het verminderen van de afvalberg. Door gebruikte spullen opnieuw te gebruiken komt er minder afval, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de milieubescherming.

Om de doelstelling te realiseren is met behulp van vrijwilligers en steun van het Wassenaars bedrijfsleven een handel opgezet in tweedehands artikelen (kringloopwinkel). Er wordt gestreefd naar een maximale opbrengst met zo laag mogelijke kosten.

Bestuur
Volgens de Statuten bestaat het Bestuur uit tenminste drie personen.

Het Bestuur bestaat uit
A.P.C. (André)van Herk, voorzitter
M.J. (Marius) Winters, penningmeester
H.J. (Herman) de Bruijn, secretaris
H. (Henk) van ’t Slot, lid Kringloopzaken
G.A. (Tiny) van der Feltz, lid Public relations en communicatie
J. (Joan) Poustochkine, lid Goede doelen/krachtfonds

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers en de leden ontvangen geen beloning. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

De Kracht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65698681. Ket RSIN/fiscaal nummer is 8562.21.168. De bankrekening is NL34 RABO 0309 0779 15.

Vestigingsadres
Rijksstraatweg 68
2241 BW Wassenaar
Tel.: 06 25465595
Mail: info@dekrachtvanwassenaar.nl

Postadres
Mauritshof 54
2241 EC. Wassenaar
Tel.: 06 23590239
Mail: penningmeester@dekrachtvanwassenaar.nl

Beleidsplan
2021 – 2025
2018 – 2020

Jaarverslagen

Standaardformulier ANBI publicatieplicht