skip to Main Content

DE STILLE KRACHT
voor en door Wassenaar

De Kracht probeert inkomsten te genereren voor goede (Wassenaarse) doelen en ondersteunt (groepen van) Wassenaarders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Kracht wil graag een stille kracht zijn door mooie en maatschappelijke activiteiten te ontplooien, die ook in de Wassenaarse gemeenschap hard nodig zijn.

Goede Doelen

De Kracht probeert inkomsten te genereren voor goede (Wassenaarse) doelen en ondersteunt (groepen van) Wassenaarders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Sponsors

Wij worden gesponsord door bedrijven die ons in financiële en niet financiële zin ondersteunen.

Vrijwilligers

Achter de schermen van de Kracht staat een grote groep vrijwilligers iedere woensdag paraat om uw spullen te ontvangen, op te halen en/of te verkopen.

Het laatste nieuws
Goede doelen

De Kracht probeert inkomsten te genereren voor goede (Wassenaarse) doelen en ondersteunt (groepen van) Wassenaarders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Kracht wil graag een stille kracht zijn door mooie en maatschappelijke activiteiten te ontplooien, die ook in de Wassenaarse gemeenschap hard nodig zijn.

In de loop van het jaar begonnen met het gestructureerd verlenen van financiële bijdragen.

In 2017 zijn hebben de volgende instellingen een bijdrage van de Kracht ontvangen.

Zelf een bijdrage aanvragen?

De ondersteuning wordt verstrekt op verzoek van personen of organisatie. Bij het beoordelen van de verzoeken wordt de volgende criteria gehanteerd:
– Het verzoek moet gericht zijn op verbetering/ ondersteuning van de situatie van mensen met een laag inkomen.
– De ondersteuning moet gericht zijn op het uitvoeren van een sociaal/ maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
– De aanvrager en de personen die daadwerkelijk ondersteund worden, moeten een heldere binding met de gemeente Wassenaar hebben

Ons team

Dit zijn de vrijwilligers die met veel inzet en plezier, en sommigen al heel lang, de activiteiten van de kracht mogelijk maken. Wilt u daarbij zijn, meld u aan bij ons.

Dick
Mia
Trudy
Sjors
Jeanne
Max
Bella
Leny
Stef
Nico
Kitty
Marius
Felix
Netty
Hussam Awad
0
Vrijwilligers
0
Locatie
0
Producten
0%
Tevredenheid