Skip to content

Interview met onze bestuursleden Ingrid Römer en Tiny van der Feltz in de Wassenaarse Krant van 8 januari 2021

Het is inmiddels algemeen bekend dat ‘De Stille Kracht’ een door vrijwilligers gerunde kringloopwinkel is waar Wassenaarders hun nog bruikbare spullen kunnen brengen die vervolgens een nieuwe bestemming krijgen. Wat weinig mensen weten is dat aan ‘De Stille Kracht’ een noodfonds, ‘het Krachtfonds’, is gekoppeld. Met de opbrengsten van de kringloopwinkel en met andere donaties worden dorpsgenoten in acute nood financieel of met spullen uit de winkel, geholpen. Een prachtig initiatief dat zeker aandacht verdient.

Door: Jan Pieter Becker / Foto: René de Wit

Ingrid Römer en Tiny van der Feltz zijn lid van het bestuur van ‘De Stille Kracht’ en met grote toewijding en enthousiasme vertellen zij over de kringloop en over het daaraan gekoppelde Krachtfonds. Om blij van te worden dat in Wassenaar zonder ingewikkelde procedures razendsnel hulp geboden kan worden. Mooi te zien hoeveel mensen meehelpen. Zo heeft ‘De Stille Kracht’ dankzij het netwerk van hun voorzitter André van Herk via sponsoring recent een nieuwe bestelbus gekregen ter vervanging van hun totaal versleten 22 jaar oude bestelbus.

Tiny van der Feltz: “Eigenlijk jammer dat zo weinig mensen weten dat ‘De Stille Kracht’ een kringloopwinkel is die volledig gerund wordt door vrijwilligers, 100% van de opbrengst komt ten goede aan ‘het Krachtfonds’. Er is geen winstbejag, niets blijft aan de strijkstok hangen. Daarmee onderscheiden we ons van andere kringloopwinkels. Spullen die ons worden aangeboden worden óf verkocht óf komen ten goede aan mensen die we daarmee kunnen helpen. Onze kracht is: vandaag gevraagd, morgen opgelost, niets geen bureaucratische procedures, wij handelen snel”.
En Ingrid Römer vult aan: “Het bestuur van de kringloop is ook het bestuur van ‘het Krachtfonds’. Mensen in moeilijkheden kunnen niet zelf om hulp vragen, verzoeken om acute hulp worden gedaan door hulporganisaties als bijvoorbeeld SMOW, LIMOR, Kwadraad, maatschappelijk werk en of de armoederegisseur van de Gemeente Wassenaar. Zij kunnen steun vragen ten behoeve van hun cliënten. Ook de Voedselbank kan voor iemand steun aanvragen. Degene die wij extra steun verlenen is dus bekend bij een van de hulporganisaties. Het gaat bij ons om het bieden van acute, éénmalige hulp”.

Tiny noemt een paar prachtige voorbeelden waar ‘het Krachtfonds’ uitkomst bood: “We konden snel een in nood verkerende vrouw met een paar kinderen helpen met huisraad uit onze winkel. Als we iets niet hebben dan belt Ingrid bijvoorbeeld met een leverancier en koopt ze voor een gezin een wasmachine die de volgende dag al geleverd wordt”. Ingrid: “Allerhande goederen worden aangevraagd. Ons sterke punt is de combinatie van ‘het Krachtfonds’ en de kringloop. Als goederen nodig zijn, kijken we allereerst of we het in de kringloop hebben staan. Als dat niet het geval is dan kopen we het. Vluchtelingenwerk had een aanvraag gedaan voor geld voor studieboeken omdat de studiefinanciering voor een cliënt nog niet binnen was. We hebben direct een lening verstrekt zodat de benodigde boeken aangeschaft konden worden”.

Ingrid tot slot: “Het Krachtfonds’ wordt gevuld met inkomsten uit de kringloopwinkel maar we krijgen ook een bijdrage van de gemeente, van Fonds 1818 en van heel veel Wassenaarders. ‘De Stille Kracht’ is er voor mensen in nood. Mijn advies is: zoek direct hulp als het te veel wordt. Bij alle hulpverleners heerst uiterste discretie. Mensen moeten niet schromen hulp te vragen. Meld je voordat hulp te laat is”.

Ga voor meer informatie naar: www.dekrachtvanwassenaar.nl