Skip to content

De Stille Kracht deelt 250 goed gevulde kersttassen uit aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Op 22 december konden mensen die zich hadden opgegeven of die door anderen waren aangemeld, een kersttas met producten van veelal Wassenaarse bedrijven gratis ophalen.

Het werd een groot succes. De paar tassen die nog overbleven werden uitgedeeld aan oudere Wassenaarders die nog zelfstandig wonen. De reacties waren hartverwarmend. Zo weten we weer waarvoor zij dit prachtige werk doen.